Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní a požární pokyny pro provoz dřevoobráběcích strojů, zařízení a provozů

Vstupní školení (dle zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů – je povinen každý nově přijatý zaměstnanec toto školení absolvovat).

Periodické školení (dle zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů – je povinen každý zaměstnanec toto školení absolvovat jedenkrát ročně).

Kompletně problematiku požární ochrany a bezpečnosti práce. To znamená zpracování a vedení dokumentace, provádění školení, vyhledání rizik, sledování termínů revizí, kontrol a prohlídek, provádění fyzických kontrol na pracovištích a zjišťování závad, likvidace pracovních úrazů apod., cena je smluvní, určena velikostí firmy, počtem zaměstnanců, druhem činnosti firmy a rozsahem dohodnutých služeb. 
Ceny jsou od 1.500,- až do 15.000,- Kč měsíčně. Tato čísla jsou orientační, rozhodující je vzájemná dohoda. 

Vypracování a sledování harmonogramů revizí, prohlídek a kontrol, jedná se o sledování termínů revizí a kontrol všech zařízení včetně vyhrazených a zajištění jejich provedení odbornými firmami na základě kritérií stanovených klientem, cena je smluvní, určena velikostí firmy, počtem zaměstnanců, druhem činnosti firmy a rozsahem dohodnutých služeb. Ceny jsou od 1.500,- až do 15.000,- Kč měsíčně. Tato čísla jsou orientační, rozhodující je vzájemná dohoda. 

Zpracujeme posouzení požárního nebezpečí nebo provozní řády, naše práce končí až se schválením na příslušných orgánech. 
Cena je smluvní, vyjádřena počtem hodin x 250,- Kč / hod.

Bezpečnostní tabulky, samolepicí nebo laminované, do formátu A3, včetně tabulek se specifickými texty a obrázky dle přání zákazníka, ceny – ceníky zašleme na požádání.

Dodávky a instalace hasicích přístrojů a hydrantových systémů, navrhneme počty a rozmístění hasicích přístrojů, jejich dovoz, instalaci a následné pravidelné roční revize a případné opravy. To samé zajistíme pro hydrantové systémy nebo malé stabilní hasicí systémy. Tyto práce zajišťujeme ve spolupráci s osvědčenými firmami. 
Ceníky zašleme na požádání.

Přesunout se na začátek