Servis DS - montáže, opravy, servis dřevoobráběcích strojů a zařízení

Uvedení vašeho stávajicího strojního zařízení do souladu se zákonnou normou

Nabízíme možnost uvedení vašeho stávajicího strojního zařízení do souladu se zákonnou normou - nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Tímto nařízením se stanovují bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Bylo vydáno v souladu s právem EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ - Směrnice Rady 89/655/HS a sbližuje právní normy České republiky s právními normami EU.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2003 (plné znění Nařízení je volně dosažitelné na internetové adrese: http://www.mvcr.cz/).

PRO POTŘEBY VAŠI FIRMY NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:

  • Posouzení obráběcích strojů a strojních zařízení z hlediska "minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání v závislosti na příslušném riziku" (dle § 3 a 4 Nařízení)
  • Návrhy způsobů odstranění zjištěných nedostatků a neshod
  • Realizaci návrhů na odstranění nedostatků uvedení obráběcích strojů a strojních zařízení v soulad s požadavky uvedenými v Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

nařízení vlády

Technická diagnostika

technická diagnostika

 

Servis DS s.r.o., společnost je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 54635